O herním portálu Pařba.eu

Herní portál Pařba.eu byl spuštěn v břežnu 2019 a je základnou pro počítačové hráče, kteří hrají online turnaje a zajímají se o komunitní dění, ale také obecně o nové počítačové hry. Jednou ročně budeme pořádat lan akci.

Poskytujeme Kvalitní Teamspeak server pro hráče od roku 2013 (ts3.parba.eu)

 

Parba.eu TS Public

 

 

Pravidla herního portálu Parba.eu přijatá ke dni registrace

(dále jen „Pravidla“)

tato pravidla jsou závazná pro všechny registrované uživatele. Pokud je v těchto Pravidel uveden termín „uživatel“, rozumí se jím rovněž hráč nebo i návštěvník, což platí i opačně.

I. Obecná ustanovení

  • Uživatelé jsou povinni chovat se s respektem a držet se pravidel slušného chování.
  • Uživatelé se nesmí žádným způsobem pokoušet prolomit zabezpečení serveru.
  • Uživatelé souhlasí s uveřejněním všech údajů na svém veřejném profilu, které si vyplní.

II. Podmínky registrace

  • Kdokoliv se může na webu Pařba.eu registrovat zdarma. 
  • Uživatel musí při registraci vyplnit platnou a aktuální emailovou adresu z důvodu doručení potvrzovacích údajů, které jsou nutné k založení uživatelského účtu. 
  • Registrací na webu Pařba.eu uživatel stvrzuje, že si Pravidla přečetl, rozumí těmto Pravidlům, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit.

III. Pravidla diskuse

  • Diskusní příspěvky uživatelů či jiných osob vyjadřují jejich vlastní názory. Provozovatel webu Pařba.eu nenese za jejich obsah žádnou zodpovědnost. 
  • Uživatelé berou na vědomí, že uveřejnění jakýchkoli vizuálních a/nebo audiálních projevů, které jsou inzercí či reklamou; odesílání spamu, vulgárních, rasistických a dalších urážejících výrazů je zakázáno.